باباگندم

معیارها و استانداردهای رسمی زعفران

3/شهریور/1398 مقالات بدون دیدگاه

در حال حاضر عمده ترین تولید کنندگان زعفران در دنیا را می توان اسپانیا، یونان و مراکش در منطقه مدیترانه، کشمیر و نپال در هیمالیا و بالاخره ایران در آسیای مرکزی، برشمرد، البته مقدار ناچیزی هم در کشورهایی چون افغانستان، چین، استرالیا، سوئد، سوییس، فرانسه، آرژانتین، میانمار و توسط ایرانی های مقیم آمریکا در کالیفرنیا، تولید میشود.

بنابراین ایران با ۲۲۰ تن در سال بزرگترین و تأثیر گذارترین تولید کننده زعفران در جهان می باشد.

استانداردهای بین المللی زعفران

استانداردهای بین المللی تقریبا در تمامی زمینه ها توسط موسسه استاندارد بین المللی که به اختصار به آن ISO می گویند، تدوین می شود. این موسسه یک اتحادیه بین المللی از موسسات استاندارد کشورهای عضو می باشد که اجلاس مربوط به استانداردهای بین المللی از طریق کمیته های فنی برگزار می گردد.

بازار زعفران

اولین استاندارد زعفران به شماره ISO۳۶۳۴ در دسامبر ۱۹۷۸ توسط نمایندگان کشورهای برزیل، بلغارستان، مصر، قبرس، چکسلواکی، اتیوپی، فرانسه، مجارستان، هندوستان، فلسطین، کنیا، لهستان، رومانی، افریقای جنوبی، اسپانیا، تایلند، ترکیه، انگلیس و ایرلند شمالی به تصویب رسید. قابل توجه است که در این فهرست ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران حضور نداشته است.

کسب استانداردهای جهانی نه تنها به دلائل اصول کیفی و کمی بلکه از نظر بازارهای بین المللی و حضور در بازارهای جهانی حائز اهمیت است. توجه به مقررات جهانی به ویژه مقررات جدید اتحادیه اروپا، حضور محصولات غذایی کشور ایران بخصوص زعفران را در صحنه های بین المللی راحت تر و مقبول تر می سازد. با احیا نمودن رعایت استانداردهای ملی و بین المللی می توان به این مهم دست یافت.

بیشتر بخوانید:

زعفران یک گیاه ارزشمند در توسعه کشاورزی و اقتصاد

روند تولید جهانی زعفران

کنترل کیفیت زعفران براساس استاندارد جهانی

کنترل کیفیت زعفران براساس استاندارد جهانی ۳۶۳۲-ISO1 که شامل کلیه ویژگی های انواع مختلف و درجه بندی زعفران می شود، انجام می گیرد. این استاندارد شامل ویژگی های عطر و طعم و رنگ، درصد جرمی بقایای گل، درصد جرمی مواد خارجی، رطوبت، خاکستر گل، خاکستر محلول در اسید، حلالیت در آب سرد، ازت و فیبرخام و نو می باشد. به طور کلی مهم ترین ویژگی های زعفران شامل مقدار عطر، طعم و قدرت رنگ دهی آن می باشد.

آزمایش کیفیت ترکیبات، عطر و طعم و رنگ دهی زعفران

این آزمایش براساس استاندارد جهانی ۳۶۳۲-ISO۲ انجام می گیرد. در این آزمایش با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج های بین ۲۵۷ نانومتر تا ۳۳۰ و ۴۴۰ نانومتری براساس جذب محلول رنگی، مقدار عطر، طعم و رنگ دهی زعفران که مربوط به اجزا سافرنال (عطر زعفران)، پیکر و کروسین (طعم تلخ زعفران و کروسین ) رنگ زعفران می شود، به دست می آید. در این فرایند که از طریق محلول سازی و استخراج اجزا فوق انجام می شود، زعفران از درجه یک تا درجه چهار تقسیم بندی می شود.

معیارها و استانداردهای رسمی زعفران

معیارها و استانداردهای مختلفی وجود دارد که آگاهی از این استانداردها و معیارها برای تولید کنندگان و صادر کنندگان زعفران از اهمیت خاصی برخوردار است.

الف: معیارهای سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی امریکا( FDA) :

طبق استانداردهای FDA شرایط و ویژگی های زعفران قابل قبول به شرح زیر است:

 • خامه های زرد و مواد آلی خارجی نباید بیش از ۱۰ درصد باشد.

 • در هنگام خشک کردن زعفران در ۱۰۰ درجه سانتیگراد، مواد فرار و رطوبت نباید بیشتر از ۱۴ درصد باشد.

 • حداکثر خاکستر تام نباید بیش از ۷ درصد باشد.

 • میزان خاکستر غیر محلول در اسید کلر در یک نباید بیش از ۱ درصد باشد آن در مواد غذایی به عنوان عطر و طعم دهنده طبیعی محدودیتی ندارد.

ب: قانون جلوگیری از جعل و تقلب در مواد غذایی هندوستان ( PFA) :

طبق این قانون زعفران باید فاقد هر گونه ماده رنگی خارجی بوده و ویژگی های آن به صورت ذیل باشند.

 • خاکستر تام حداکثر ۸ درصد وزنی

 • خاکستر نامحلول در اسید کلریدریک حداکثر ۱/ ۵ درصد وزنی

 • رطوبت و مواد فرار(۱۰۰ درجه سانتیگراد) حداکثر ۱۴درصد وزنی

 • عصاره آبی حداقل ۵۵ درصد وزنی

 • ازت کل (بر اساس وزن خشک) حداقل ۵ درصد وزنی

 • مواد خارجی مانند شن، گردوغبار، برگ، ساقه، کاه و مواد گیاهی حداکثر ا درصد وزنی

 • بقایای گل شامل رشته های زرد رنگ (کلاله)، دانه گرده، پرچم، بخش هایی از تخم آن و سایر قسمت های گل زعفران حداکثر ۱۵ درصد وزنی

ج: استاندارد زعفران در انگلستان

موسسه استاندارد بریتانیا (BSI) استاندارد زعفران مربوط به موسسه بین المللی استاندارد( ISO) را به عنوان استاندارد ملی این کشور در سال ۱۹۹۴منتشر کرده است؟

د: روش های استاندارد آزمون زعفران در اسپانیا

در این استاندارد روش های آزمون زعفران جهت تعیین کیفیت و تشخیص تقلب هایی که صورت می گیرد تشریح گردیده است. بر اساس این استاندارد زعفران با ۶درجه مختلف در تجارت قابل عرضه می باشد.

بهای تمام شده محصول در کشورهای عمده تولید کننده زعفران

اصولا ارزش زعفران به کیفیت آن بستگی دارد. بنابراین تفاوت های بسیاری می تواند بین یک مزرعه با مزرعه دیگر یا کارخانه ای با کارخانه دیگر وجود داشته باشد. کارگر مورد نیاز، حدود ۴۳۰ نفر ساعت برای تولید یک کیلو گرم زعفران از عمده ترین هزینه ها در ساختار هزین های تولید زعفران می باشد و حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد از کل هزینه ها را به خود اختصاص می دهد.

به این جهت است که زعفران کاران بخصوص در ایران ترجیح می دهند به صورت خانوادگی عمل نمایند و کمتر از کارگر استفاده کنند و یکی از عمده ترین دلائل عدم توسعه پایدار کشت زعفران و بعضا کاهش آن هم همین امر بوده بازدهی زعفران به این ترتیب قابل محاسبه است.

از یک هکتار مزرعه زعفران می توان ۱۵۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ گل در اوج دوره تولید و در سال پنجم برداشت نمود. و از ۱۵۰۰۰۰ گل حدود ۵ کیلو گرم کلاله تازه تولید می شود، که با خشک نمودن آن ۱ کیلو گرم زعفران تازه به دست می آید.

بنابراین اگر قیمت پیاز زعفران = ۱۵۰۰۰۰ ریال هزینه برداشت = ۷۰۰۰۰۰ ریال جدا کردن کلاله از گل = ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سایر هزینه ها و سود مزرعه دار = ۴۵۰۰۰۰ ریال

در نظر گرفته شود. قیمت تمام شده درب مزرعه ۲۳۰۰ هزار ریال خواهد بود. در حال حاضر قیمت خرید بین ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ هزار ریال می باشد. اگر هزینه های سورتینگ و بسته بندی ۱۱۵۰ هزار ریال در نظر گرفته شود. به این ترتیب هزینه تمام شده به صورت فوببه ۳۵۰۰ ۳۴۵۰ هزار ریال خواهد رسید . و این در حالی است که متوسط قیمت صادرات ایران در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۶۸۰ هزار ریال بوده است.

بهای تمام شده زعفران در کشورهای یونان و اسپانیا

از آنجایی که هزینه کارگر از عمده ترین هزینه ها در مراحل کاشت، داشت و برداشت زعفران بشمار می رود، لذا با استفاده از حداقل دستمزد نیروی کار، بهای تمام شده محصول در کشورهای یونان و اسپانیا به عنوان عمده ترین تولید کنندگان اروپایی محاسبه شده است. در اینجا با ثابت فرض نمودن قیمت پیاز زعفران و در نظر گرفتن سود مزرعه دار به میزان ۲۵ درصد از کل هزینه های انجام شده، بهای تمام شده تا درب مزرعه به شرح زیر برآورد شده است:

حداقل حقوق کارگر در یونان در سال ۲۰۰۶، ۶۵۰ یورو و معادل ۸۳۲۰۰۰۰ ریال حداقل حقوق کارگر اسپانیا در سال ۲۰۰۶، ۵۶۷ یورو معادل ۷۲۵۷۶۰۰ریال به این ترتیب حداقل دستمزد روزانه هر کارگر در یونان ۲۷۷۳۳۰ریال و در اسپانیا ۲۴۱۹۲۰ ریال و با احتساب ۴۳۰ نفر ساعت کار برای تولید یک کیلو گرم زعفران، حدود ۵۳ نفر روز نیروی کار برای تولید یک کیلو گرم زعفران لازم است و در این صورت قیمت تمام شده نیروی کار برای یک کیلوگرم زعفران در یونان و اسپانیا به ترتیب ۱۴۶۹۸۴۹۰ و ۱۲۸۲۱۷۶۰ ریال خواهد بود.

اگر قیمت پیاز و ۲۵ درصد از ارقام فوق را به عنوان سود مزرعه دار به آن اضافه شود بهای تمام شده هر کیلوگرم محصول در یونان و اسپانیا به ترتیب ۱۸۵۲۳۱۱۰ و ۱۶۱۷۷۲۰۰ریال خواهد بود. در صورتی که هزینه های بسته بندی به میزانی که برای ایران حدودا ۱۱۵۰ هزار ریال در نظر گرفته شده، به آن اضافه شود، قیمت تمام شده به صورت فوب برابر با ۱۹۶۷۳۱۱۰ و ۱۷۳۲۷۲۰۰ ریال به ترتیب برای کشورهای یونان و اسپانیا خواهد بود؛ که این ارقام بیش از سه برابر قیمت های عمده فروشی زعفران در بازار جهانی است، لیکن فروش محصول با این قیمت ها غالبا در سطح خرده فروشی (بعضا عمده فروشی در اوزان کمتر از ۱۰ کیلو گرم) امکان پذیر خواهد بود.

خرید زعفران اصل و با کیفیت

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای تهیه محصولات ارگانیک و طبیعی از جمله زعفران با مشکل مواجه شده باشید و در اغلب موارد از خریدی که انجام داده اید راضی نبوده اید. چیزی که باید بدانید این است که یک برند معتبر با نام بابا گندم که دارای نماد دو ستاره تجارت الکترونیکی در ایران است در زمینه فروش محصولات ارگانیک در حال فعالیت است و شما می توانید با اطمینان کامل محصولات ارگانیک خود را از آن خریداری نمایید.

اگر می خواهید زعفران اصل را خریداری نمایید این اطمینان را به شما می دهیم که جایی غیر از بابا گندم پیدا نخواهید کرد. ما این اطمینان را به شما می دهیم که تمامی محصولات ما اصل و طبیعی می باشد.

 

برچسب ها: زعفران استانداردهای بین المللی زعفران بازار زعفران کنترل کیفیت زعفران رنگ دهی زعفران زعفران جهان قیمت زعفران زعفران اصل محصولات ارگانیک تولید زعفران خرید زعفران عمده تولید کننده زعفراندیدگاه
دیدگاه شما :