باباگندم

رویه ارسال سفارش

رویه ارسال سفارش در باباگندم به شرح ذیل می باشد.

* ارسال با پیک موتوری در تهران

* ارسال با پست پیشتاز در شهرستان ها