باباگندم

شیوه‌های پرداخت

با تشکر از حسن انتخاب شما برای خرید از وب سایت باباگندم، در حال حاضر و با توجه به فعالیت های باباگندم، شیوه های پرداخت به روش های ذیل امکان پذیر می باشد.

* کارت به کارت

* پرداخت در محل ( به زودی راه اندازی می شود)

* پرداخت آنلاین( به زودی راه اندازی می شود)