باباگندم

پاسخ به پرسش‌های متداول

1- آیا سفارشات به صورت پیک فوری ارسال می شوند؟

پاسخ: بله

2- آیا امکان ارسال به شهرستان ها نیز امکان پذیر است؟

پاسخ: بله

3- مواد غذایی دارای تاریخ مصرف و علامت استاندارد هستند؟

پاسخ: بله